top of page
הלוגו של המישלמה ליפו
לוגו של בית הבאר בצבע חום בהיר

—  כסאות ללא עלות

—  שולחנות ללא עלות
—  מיחם למים חמים ללא עלות
—  שולחן עבור כיבוד ללא עלות

—  מקרן + מסך  150 ש״ח

—  מערכת הגברה 150 ש״ח
—  לוח מחיק ללא עלות

האותיות הקטנות:

— השימוש בחללים מוגדר לכ-3 שעות השכרה ויותר (לא ניתן להשכיר חלל בזמן פחות מכך) הכוללות את הכנת החדר וקיפולו לאחר מכן.
— יש להודיע על ביטול שריון החדר עד שבוע לפני הפעילות המתוכננת.
— מרכז תרבות בית הבאר שומר לעצמו את הזכות לא לאפשר פעילות המכילה תכנים או התנהלות שאינם תואמים להתנהלות ורוח המקום.

 
— העלויות של כל חדרי בית הבאר זהות, המחירים משתנים בהתאם להגדרת הגוף השוכר (גוף עסקי/מלכ"ר/תושב.ת/אמן.נית). ***ייתכנו עלויות נוספות בהתאם לשעות ההשכרה הדרושות. 

תעריפים

בית הבאר הינו גוף עירוני הפועל ללא מטרות רווח אשר הכנסותיו חוזרות לקהילה באמצעות פעילות שוטפת עבור תושבות ותושבי יפו-תל אביב.
על מנת להעשיר ולפתח את הפעילויות והתכנים המוגשים לציבור 
אנו משכירים את החללים

השונים במרכז לגופים עסקיים,

לעמותות/מלכ"ר, להתארגנויות קהילתיות, לאמנים ואמניות, במחירים הצמודים לתעריף העירוני שנקבע על ידי עיריית תל אביב-יפו.

תמונה 1 של חלל הגלריה תחתונה לצורך עיצובי

גוף עסקי

בית הבאר מאפשר לגופים עסקיים/ פרטיים לשכור את חדריו, המותאמים לשהות ברמה גבוהה ומכילים את כל המשאבים הנחוצים

לאירוח אידיאלי. המחירים צמודים

לתעריף העירוני ונמוכים באופן משמעותי מהשוק הפרטי.

 

מחיר לשלוש שעות השכרה (כולל מע״מ):

300 ש"ח

עמותה/ מלכ"ר

בית הבאר תומך בעשייה חברתית ובתרומה לחברה הישראלית, לפיכך, מאפשר לעמותות ומוסדות ללא כוונות רווח לשכור חדרים במבנה בעלות מסובסדת.

מחיר לשלוש שעות השכרה (כולל מע״מ):

240 ש"ח

 

bottom of page