top of page
הלוגו של המישלמה ליפו
לוגו של בית הבאר בצבע חום בהיר

—  כסאות ללא עלות

—  שולחנות ללא עלות
—  מיחם למים חמים ללא עלות
—  שולחן עבור כיבוד ללא עלות

—  מקרן + מסך  150 ש״ח

—  מערכת הגברה 150 ש״ח
—  לוח מחיק ללא עלות

האותיות הקטנות:

— השימוש בחללים מוגדר לכ-3 שעות השכרה ויותר (לא ניתן להשכיר חלל בזמן פחות מכך) הכוללות את הכנת החדר וקיפולו לאחר מכן.
— יש להודיע על ביטול שריון החדר עד שבוע לפני הפעילות המתוכננת.
— מרכז תרבות בית הבאר שומר לעצמו את הזכות לא לאפשר פעילות המכילה תכנים או התנהלות שאינם תואמים להתנהלות ורוח המקום.

 
— העלויות של כל חדרי בית הבאר זהות, המחירים משתנים בהתאם להגדרת הגוף השוכר (גוף עסקי/מלכ"ר/תושב.ת/אמן.נית). ***ייתכנו עלויות נוספות בהתאם לשעות ההשכרה הדרושות. 

תעריפים

בית הבאר הינו גוף עירוני הפועל ללא מטרות רווח אשר הכנסותיו חוזרות לקהילה באמצעות פעילות שוטפת עבור תושבות ותושבי יפו-תל אביב.
על מנת להעשיר ולפתח את הפעילויות והתכנים המוגשים לציבור 
אנו משכירים את החללים

השונים במרכז לגופים עסקיים,

לעמותות/מלכ"ר, להתארגנויות קהילתיות, לאמנים ואמניות, במחירים הצמודים לתעריף העירוני שנקבע על ידי עיריית תל אביב-יפו.

תמונה 1 של חלל הגלריה תחתונה לצורך עיצובי

גוף עסקי

בית הבאר מאפשר לגופים עסקיים/ פרטיים לשכור את חדריו, המותאמים לשהות ברמה גבוהה ומכילים את כל המשאבים הנחוצים

לאירוח אידיאלי. המחירים צמודים

לתעריף העירוני ונמוכים באופן משמעותי מהשוק הפרטי.

 

מחיר לשלוש שעות השכרה (כולל מע״מ):

287 ש"ח

מחיר לכל שעת השכרה נוספת (כולל מע״מ):
70 ש"ח

עמותה/ מלכ"ר

בית הבאר תומך בעשייה חברתית ובתרומה לחברה הישראלית, לפיכך, מאפשר לעמותות ומוסדות ללא כוונות רווח לשכור חדרים במבנה בעלות מסובסדת.

מחיר לשלוש שעות השכרה (כולל מע״מ):

228 ש"ח

 

מחיר לכל שעת השכרה נוספת (כולל מע״מ):

56 ש"ח

אמנים

מרכז תרבות בית הבאר תומך ביוצרים וביוצרות הישראליות מכלל תחומי האמנות והתרבות ופועל לקידומם. בתוך כך, ניתן לערוך חזרות ומפגשים בחדר "הסלון" הנמצא בקומה השניה, בעלות סמלית.

מחיר לשלוש שעות השכרה (כולל מע״מ):

140 ש"ח

 

מחיר לכל שעת השכרה נוספת (כולל מע״מ):

47 ש"ח

תערוכות אמנות

אמנים ואמניות, מכל תחומי האמנות, המעוניינים להציג את עבודותיהם יכולים לשכור את חלל הגלריה העליונה לתקופה של שבועיים או חודש.

(אישור התערוכה תלוי בהסכמת צוות האוצרות של בית הבאר)

 

מחיר לשבועיים (כולל מע״מ):

1,170 ש"ח

 

מחיר לחודש (כולל מע״מ):
1,755 ש"ח

bottom of page