top of page
הלוגו של המישלמה ליפו
לוגו של בית הבאר בצבע חום בהיר
הפרדס

הפרדס

משמעות השם

"בייארה”, כך כונה גם הפרדס, והכינוי דבק מאוחר יותר גם בסוגי

המבנים שהוקמו בארץ במאה ה 19- סביב בארות מים בעיקר בסמוך לפרדסים.

קומה : עליונה


גודל : 31  מ״ר

כמות אנשים : 20  איש

ציוד : שולחנות / כסאות / מקרן / מערכת סאונד

יעוד : סדנאות / הרצאות / מפגשים חברתיים

הערות נוספות : אין

תמונות נוספות

בלחיצה על התמונה היא תפתח לתצוגה מלאה

bottom of page