top of page
הלוגו של המישלמה ליפו
לוגו של בית הבאר בצבע חום בהיר
הדיוואן

הדיוואן

משמעות השם


"דיוואנים הללו הם מעין בימות נמוכות, התופסות את החלק הנעים יותר של החדר. הם מוגבהים בכשישה–עשר או שמונה–עשר אינטש או יותר מפני הרצפה. הם מכוסים בשטיחים, ומצוידים בכרים להסבה הערוכים סביב על היקפם. על אלה התורכים וכלומר הסורים אוכלים, ישנים, מעשנים, מקבלים מבקרים, מתפללים וכולי. להתפרקד על פני הדיוואן הוא ראש תענוגותיהם, וריהוטו העשיר הוא להם שיא המותרות."


(הנרי מונדרל 1703 Henry Maundrell - באביב שנת 1697 ערך מסע של כ-3 חודשים בארץ-ישראל. יומן המסע התפרסם אחרי מותו)


קומה : עליונה

גודל : 20  מ״ר

יעוד : פרויקט "ג'אפה רזדנסי" (שהות אמן)- כרגע לא זמין להשכרה.

הערות נוספות : אין.

תמונות נוספות

בלחיצה על התמונה היא תפתח לתצוגה מלאה

bottom of page